Ερφαλής Πολιτιστικός & Εκπαιδευτικός Όμιλος - ΕΡΦΑΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ


autoanosa nosimata
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ερφαλής Πολιτιστικός & Εκπαιδευτικός Όμιλος - ΕΡΦΑΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Σχολές Μπαλέτου και Χορού

Μονής Γωνιάς 47, Ηράκλειο 713 07, Ελλάδα