ΜΑΡΙ ΓΚΙΚΑ - ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ OE


autoanosa nosimata
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΑΡΙ ΓΚΙΚΑ - ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ OE

Σχολές Μπαλέτου και Χορού

Ιωάννου Δενδρινού 19, Ρόδος 851 00, Ελλάδα