ΣΧΟΛΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ


autoanosa nosimata
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Σχολές Μπαλέτου και Χορού

Κολοκοτρώνη, Λαμία 351 00, Ελλάδα