ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΚΩΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΟΕ


autoanosa nosimata
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΚΩΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΟΕ

Σχολές Μπαλέτου και Χορού

Νικολαΐδου 90, Ελευσίνα 192 00, Ελλάδα